söndag 1 april 2018

Gott!!

 Så här ska blommor och gröna blad tas om hand...
 Först en koll av VAD man vill ha...
 Sedan en lite mer ingående studie av  det gröna..
Innan man tar en rejäl TUGGA!!